Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Geopark Bayern-Böhmen e.V.
Registrační číslo: 235
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Ukončení projektu: 31. 3. 2020

Informace o projektu

Rozvoj cestovního ruchu a navázání spolupráce mezi městy Tachov a Neualbenreuth prostřednictvím zpřístupnění nových geoturistických lokalit a exkurzí do nich, vytvoření tištěného materiálu, informačních a pracovních materiálů pro školy a webových stránek. Na české straně vznikla Naučná stezka na Světecký vrch s 8 informačními panely, altánem a herními prvky pro děti. Na její trase se nachází geologický fenomén Český křemenný val. V Neualbenreuthu bylo osazeno informačními tabulemi 5 míst na cestě k Dyleni, kde byl nedávno objeven maar (vznikající vulkán).

Projektoví partneři:

  • Geopark Bayern-Böhmen e.V. - vedoucí
  • Město Tachov
  • Regionální vzdělávací a informační středisko, p. o.
  • Gemeinde Neualbenreuth

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 129 254,58 EUR
Veřejné zdroje: 16 951,64 EUR
Soukromé zdroje: 5 858,02 EUR
 
Celková částka: 152 064,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena