Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 062
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Zachování a systematizace kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v 2. polovině 20. století a jeho zpřístupnění. Mezi výstupy patřily komentovaná sbírka kronik vztahující se k regionu Tachov / Oberpfalz, přeshraniční kuchařka Tachovska, katalogy k výstavám, expozice o rozvoji Tachovska ve 2. polovině 20. století, putovní výstava "Zmizelé obce Tachovska", expozice ve veřejném prostoru "Jiné Plzeňsko" a interaktivní stezka v krajině zmizelých obcí. Na Západočeské univerzitě v Plzni realizovala projekt Fakulta filozofická.

Projektoví partneři:

  • Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.
  • Stadt Weiden

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 122 470,33 EUR
Veřejné zdroje: 21 612,43 EUR
 
Celková částka: 144 083,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena