PhotoStruk - Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo: 063
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2019

Informace o projektu

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technologický kampus Freyung při Technische Hochschule Deggendorf společně vytvořily metodologii a provedly analýzy historických fotografií a jejich použití pro virtuální rekonstrukci zaniklého přírodního a kulturního dědictví. Náplní projektu tak byla virtuální obnova krajiny a vesnic zaniklých po odsunu sudetských Němců na konci II. světové války. Podkladem se stal fotoarchiv Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově.

Projektový partner:
Technische Hochschule Deggendorf

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 585 449,41 EUR
Veřejné zdroje: 103 314,63 EUR
 
Celková částka: 688 764,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena