Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 060
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2019

Informace o projektu

Výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost při Západočeské univerzitě v Plzni, obecně prospěšná společnost Úhlava a Technologický kampus Freyung při Technische Hochschule Deggendorf vytvořily multimediálního a digitálního turistického průvodce podél historických cest v Bavorském lese a na Šumavě. Stezky byly lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu. V rámci případové studie byly zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty. Pro veřejnost se konaly semináře a komentované prohlídky v terénu.

Projektoví partneři:

  • Úhlava, o. p. s.
  • Technische Hochschule Deggendorf

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 004 990,80 EUR
Veřejné zdroje: 169 869,18 EUR
Národní soukromá částka: 7 482,18 EUR
 
Celková částka: 1 182 342,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena