Archeocentrum Čechy-Bavorsko - chránit a sdílet společný kulturní prostor

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Via Carolina e.V.
Registrační číslo: 078
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Založení Archeocentra Čechy-Bavorsko v blízkosti Historického parku Bärnau jako centra experimentální archeologie umožňující zábavnou formou přiblížit veřejnosti společné kulturní kořeny. Vznikly dílny pro práci s relikty a materiály, pracovní místa vybavená počítači a venkovní laboratoř v podobě středověkého stavebního prostoru. Do projektu byli rovněž zapojeni odborníci z Fakulty filozofické a Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzně, z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z Fakulty humanitních studií Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Projektoví partneři:

  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Univerzita Karlova
  • Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 566 412,25 EUR
Veřejné zdroje: 99 918,48 EUR
Soukromé zdroje: 352 977,83 EUR
 
Celková částka: 3 019 309,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena