Průmysl 4.0 bez hranic

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Technische Hochschule Deggendorf
Registrační číslo: 024
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Spolupráce Technologického kampusu Cham při Technische Hochschule Deggendorf a Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na vytvoření digitální Modelové továrny umístěné do Chamu propojující mnoho mechatronických technologií jako základu pro realizaci Průmyslu 4.0. Pro malé a střední podniky z obou stran byl připraven reálný obraz podniku, ve kterém se vizualizují a simulují procesy jako součást digitální továrny výroby budoucnosti.

Projektový partner:
Západočeská univerzita v Plzni  

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 567 468,08 EUR
Veřejné zdroje: 96 341,57 EUR
Soukromé zdroje: 3 799,88 EUR
 
Celková částka: 667 610,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena