Pohraniční region 4.0 - společně. digitálně. utvářet

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Jihočeská hospodářská komora
Registrační číslo: 110
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Aktivní působení na malé a střední podniky sídlící v česko-bavorském pohraničí prostřednictvím nastavení kooperací mezi nimi a výzkumnou sférou za účelem posílení jejich inovační výkonnosti, a to v podobě vzájemné výměny znalostí. Klíčová témata digitalizace byla představena na workshopech, které byly doplněny setkáními expertů. Dále vznikla na základě průzkumu přímo v malých a středních podnicích srovnávací studie o implementaci Průmyslu 4.0. Souběžně probíhala marketingová a komunikační kampaň s cílem informovat o této problematice. 

Projektový partner:
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 250 058,82 EUR
Veřejné zdroje: 44 128,04 EUR
 
Celková částka: 294 187,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena