Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Strategische Partnerschaft Sensorik e.V.
Registrační číslo: 085
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2020

Informace o projektu

Spolupráce Fakulty aplikovaných věd a výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost při Západočeské univerzitě v Plzni se Strategische Partnerschaft Sensorik a jeho dceřinou společností Sensorik-Bayern na prototypu asistenčního systému založeného na detekci mozkových vln. Celý systém je složen z funkční senzoriky pro záznam mozkové aktivity, ze stanice s cloudovým spojením jako centrálním rozhraním, z řídící jednotky cloudových služeb pro vyhodnocení mozkové aktivity, ze stimulátoru a z ovladačů domácího automatizačního systému.

Projektoví partneři:

Západočeská univerzita v Plzni
Sensorik-Bayern GmbH

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 736 153,48 EUR
Veřejné zdroje: 36 103,80 EUR
Soukromé zdroje: 93 805,76 EUR
 
Celková částka: 866 063,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena