CrossEnergy: Přeshraniční energetická infrastruktura - koncepce budoucí podoby měnícího se regionu

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 036
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Spolupráce Fakulty aplikovaných věd a Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni s Technologickým kampusem Freyung při Technische Hochschule Deggendorf a s Fakultou elektrotechniky a informatiky Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg na vytvoření výzkumného týmu řešícího oblast energetiky. Těžištěm výzkumu byl vývoj nástroje na podporu rozhodování, který slouží k akceleraci rozvoje sítí a který poskytuje časoprostorové predikce demografických, technologických a ekonomických změn typických pro česko-bavorské pohraničí.

Projektoví partneři:

Technische Hochschule Deggendorf
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 775 695,48 EUR
Veřejné zdroje: 136 887,48 EUR
 
Celková částka: 912 583,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena