Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
Příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Registrační číslo: ATCZ62
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2019

Informace o projektu

Efektivní implementace metody CLIL (obsahově a jazykově integrované učení) v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využitelnosti odborníků s odpovídajícími jazykovými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Společně realizovaný projekt přispěl k rozšíření nabídky vzdělávání v technických oborech v obou sledovaných regionech. A zajistil, že odborné znalosti a dovednosti absolventů budou korespondovat s požadavky konkrétních firem z česko-rakouského pohraničí.

Projektový partner:
FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 322 661,43 EUR
Veřejné zdroje: 56 940,25 EUR
 
Celková částka: 379 602,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena