Česko-rakouské centrum pro suprabuněčný zdravotnický výzkum

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
Příjemce: FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH
Registrační číslo: ATCZ14
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2019

Informace o projektu

Vybudování specializované laboratoře lékařské techniky v česko-rakouském pohraničí umožňující nový způsob cíleného výzkumu, jehož záměrem se stala výroba nosných struktur podobných lidským orgánům v oblasti biotechnologie. Vznikl unikátní trojrozměrný modelový systém pro cévy, který dovoluje zkoumat mechanismy jejich tvorby, reakci na různé substance (například cholesterol a glukózu) a jejich stimulaci uvnitř cévy. To umožňuje bližší prověření vzniku a vývoje arteriosklerózy až po analýzu látkové výměny přes hematoencefalickou bariéru.

Projektoví partneři:

  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 226 650,61 EUR
Veřejné zdroje: 216 467,75 EUR
 
Celková částka: 1 443 118,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena