Společná cesta k novému domovu

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Trenčiansky samosprávny kraj
Registrační číslo: 304031C855
Zahájení projektu: 1. 2. 2018
Ukončení projektu: 31. 5. 2019

Informace o projektu

Zabezpečení kvalitních sociálních služeb a podpoření plynulého procesu deinstitucionalizace zařízení sociálních služeb v partnerských regionech česko-slovenského pohraničí. Aktivity byly tvořeny tak, aby umožnily navázat spolupráci regionálních aktérů zainteresovaných na různých úrovních procesu transformace sociálních služeb. Výměnou zkušeností, společným vzděláváním a společnou propagací práv osob se zdravotním postižením projekt přispěl k odstranění bariér a prohloubil povědomí o potřebách a právech osob se zdravotním znevýhodněním.

Projektoví partneři:

  • Sociální služby Vsetín, p. o.
  • Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 225,91 EUR
Veřejné zdroje: 6 569,28 EUR
 
Celková částka: 43 795,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena