Senioři partnerských samospráv přeshraničních regionů jako zdroj efektivní spolupráce

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Mesto Bánovce nad Bebravou
Registrační číslo: 304031C893
Zahájení projektu: 1. 2. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Informace o projektu

Zvyšování úrovně přeshraniční spolupráce místních aktérů z česko-slovenského pohraničí v oblasti aktivního stárnutí. Došlo ke zvýšení kapacit pracovníků samosprávy v oblasti řešení problematiky seniorů a k posílení kapacit seniorů jako klíčového partnera samosprávy. Náplní byly vzdělávací programy a kulturně-rekreační aktivity. Ty probíhaly zrcadlově na obou stranách hranice se zaměřením na následující cílové skupiny - obyvatele přeshraničního regionu, seniory a zaměstnance místní a regionální samosprávy.

Projektový partner:
Obec Milotice

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 136 418,27 EUR
Veřejné zdroje: 24 073,81 EUR
 
Celková částka: 160 492,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena