Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Masarykova univerzita
Registrační číslo: 304011C840
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2020

Informace o projektu

Zkvalitnění úrovně přeshraniční spolupráce formou výměny zkušeností a příkladů dobré praxe při správě kulturního a přírodního dědictví nadregionálního významu. Konkrétně přírodního parku Mikulčický Luh a lokality světového dědictví UNESCO Vlkolínec. Jednalo se o modelové řešení udržitelného využívání přírodního a kulturního potenciálu území formou participativního plánování za účasti významných aktérů na místní a na regionální úrovni. Významnými součástmi projektu byly pracovní workshopy s praktickými ukázkami obhospodařování území.

Projektoví partneři:

  • Katolická univerzita v Ružomberku
  • Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
  • Mesto Ružomberok
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 178 926,48 EUR
Veřejné zdroje: 31 575,25 EUR
 
Celková částka: 210 502,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena