Rozvoj sítě cyklostezek v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodnímu a kulturnímu dědictví

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Obec Vrbovce
Registrační číslo: 304021C997
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 12. 2019

Informace o projektu

Vybudování cyklostezky zapadající do pohraniční oblasti Bílých Karpat. Na území se vyskytují přírodní a kulturní zajímavostí Větrný mlýn v Kuželově a přírodní rezervace Čertoryje. Cyklostezka v délce 4,27 km slouží návštěvníkům a obyvatelům z obou stran hranice, poněvadž propojuje českou obec Kuželov se slovenskou obcí Vrbovce. Ke stejné síti turistické infrastruktury patří zrekonstruovaná stezka pro pěší v obci Malá Vrbka. Součástí projektu byla rovněž společná propagace s cílem zvýšit povědomí o přírodním a kulturním dědictví. 

Projektoví partneři:

  • Obec Kuželov
  • Obec Malá Vrbka

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 749 682,48 EUR
Veřejné zdroje: 132 296,91 EUR
 
Celková částka: 881 979,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena