Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Masarykova univerzita
Registrační číslo: 304011C840
Zahájení projektu: 1. 2. 2018
Ukončení projektu: 31. 1. 2020

Informace o projektu

Projekt zlepšil podmínky pro uplatnění absolventů pedagogických oborů Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Byl vytvořen, testován a rovněž realizován Společný vzdělávací program exkurzního vyučování v pohraničních okresech Hodonín, Břeclav, Skalice, Senice a Trnava. Spolupráce obou univerzit při vzdělávání budoucích učitelů občanské výchovy, občanské nauky, základů společenských věd a výuky těchto předmětů přispěla k překonávání sociálních a kulturních bariér v česko-slovenském pohraničí. 

Projektový partner:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 178 926,48 EUR
Veřejné zdroje: 31 575,25 EUR
 
Celková částka: 210 502,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena