Společný pohyb a komunikace místo počítače

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Obec Lietavská Lúčka
Registrační číslo: 304011C859
Zahájení projektu: 1. 2. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2019

Informace o projektu

Inovace vzdělávacích programů s důrazem na osobní a profesní rozvoj žáků základních škol ve dvou partnerských obcích. Cílem zavedených inovací bylo přispět k připravenosti žáků vstoupit na pracovní trh. Aktivity projektu byly proto zaměřené na pluralitní vzdělávání, rozvoj jazykových kompetencí, zvládání stresu a rozvoj zodpovědnosti a tělesné kultury. Projekt rovněž přispěl k udržení a rozvoji stabilního partnerství a spolupráce obou obcí z česko-slovenského pohraničí.

Projektový partner:
Obec Horní Bečva

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 79 787,51 EUR
Veřejné zdroje: 14 080,15 EUR
 
Celková částka: 93 868,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena