Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bílokarpatské sklářské základny

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Registrační číslo: 304011C847
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Informace o projektu

Spolupráce v zavádění inovativních technologií a nových prvků do výuky vertikálně propojující specializované středoškolské a vysokoškolské výukové systémy v oblasti aplikačních specifik sklokeramických materiálů, průmyslového designu či restaurátorství. Byly vytvořeny nové společné prvky výuky a sdíleny poznatky se snahou o zahrnutí nejnovějších technik a trendů. Byly také pořízeny dvě 3D tiskárny s odlišnými způsoby tisku, dva 3D skenery a bezkontaktní dilatometr.

Projektoví partneři:

  • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 298 472,06 EUR
Veřejné zdroje: 52 671,54 EUR
 
Celková částka: 351 144,00 EUR

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena