Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
Příjemce: MORAVOSEED CZ a.s.
Registrační číslo: 304011X035
Zahájení projektu: 1. 6. 2020
Ukončení projektu: 30. 4. 2022

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na spolupráci vědeckých týmů českých (MENDELU Brno) a slovenských (UCM Trnava, SPU Nitra) univerzit se šlechtitelským podnikem, který bude tvořit roli prostředníka při zintenzivňování využívání výsledků aplikovaného výzkumu producentů zeleniny a šlechtitelských podniků. Výsledkem projektu bude vybudování partnerských aplikačních laboratoří sloužících pro testování vybraných genetických markerů, spojených s chorobami a škůdci vybraných druhů zeleniny.

Projektoví partneři:

  • MORAVOSEED CZ a.s. - vedoucí
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 341 070,27 EUR
Veřejné zdroje: 43 753,38 EUR
Soukromé zdroje: 16 435,49 EUR
 
Celková částka: 401 259,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena