Okno do pohraničí

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: ČESKÁ TELEVIZE
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001071
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 9. 3. 2022
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Společný projekt České televize, Televizního studia Ostrava a TVP Wrocław je projektem upevnění a rozvoje přeshraničního partnerství. Jeho hlavní ideou je rozšíření spolupráce na poli dokumentární koprodukce, a to vytvořením stálého mechanismu spolupráce, který umožní vytvoření společného týmu a tvorbu 16 dílného cyklu pořadů, které budou dostupné televizním vysíláním, novými médii a na internetu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 438 089,22 EUR
Veřejné zdroje: 77 309,87 EUR
 
Celková částka: 515 399,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena