Analýza služeb v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Technická univerzita v Liberci
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000946
Zahájení projektu: 1. 5. 2018
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je provést analýzu poskytovaných služeb v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí. Analýzu provedou studenti EF TUL s UEW WEZiT JG na základě marketingového výzkumu. Výsledky si studenti vymění na společné konferenci pořádané v dubnu 2018. Konference se zúčastní 20 studentů ČR a 20 studentů z Polska. Součástí této konference bude i společný volnočasový program, který bude sloužit ke vzájemnému poznání kultur a blízkých národností. Výstupem bude i sborník studentských příspěvků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 908,80 EUR
Veřejné zdroje: 1 042,74 EUR
 
Celková částka: 6 952,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena