Turistický region Noworudsko-Broumovsko

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Miejska Nowa Ruda
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000974
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Ukončení projektu: 28. 9. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem realizace projektu je vzbudit zájem turistů o turistickou nabídku pl-cz příhraničí a usnadnit jim přístup k informacím o turist. atraktivitách Noworudska a Broumovska. Nowa Ruda a Broumov budou rozvíjet informační a komunikační systémy tvořením společných turist. databází, zaměřených zejména na aktivní turistiku na pěších stezkách. Infocentra partnerů budou přizpůsobena potřebám turistů, kteří je navštěvují. Pracovníci se zúčastní jaz. kurzů rozšiřujících jejich znalost jazyka partnera.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 58 764,41 EUR
Veřejné zdroje: 10 370,19 EUR
 
Celková částka: 69 135,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena