Kladsko-Orlicko-Sněžník

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852
Zahájení projektu: 20. 2. 2020
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je hospodářský růst způsobený nárůstem cestovního ruchu a zvýšením využití ubytovacích kapacit. Tohoto cíle hodláme dosáhnout díky novým zajímavostem a intenzivní propagací. Klíčovou aktivitou projektu je obnova rozhledny polsko-české Solidarity na Králickém Sněžníku, což je společný přeshraniční cíl. Výstavba návštěvnického centra v Kralikach zlepší situaci návštěvníků v hlavních výchozním místě na Králický Sněžník na české straně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 464 638,36 EUR
Veřejné zdroje: 611 407,60 EUR
 
Celková částka: 4 076 046,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena