Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Miasto Cieszyn
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity na základě společné turistické nabídky budované okolo fenoménu těšínské lidové kultury. Za tímto účelem vznikne společné Centrum Folklóru Těšínského Slezska, které bude místem prezentace a koordinace turistického produktu založeného na lidové kultuře Těšínského Slezska.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 739 848,48 EUR
Veřejné zdroje: 130 561,50 EUR
 
Celková částka: 870 410,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena