Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Státní pozemkový úřad - Pobočka Kolín
Registrační číslo: 17/000/0431b/120/000016
Zahájení projektu: 8. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017

Informace o projektu

Cílem navržených protierozních a protipovodňových opatření, která byla tvořena soustavou příkopů, kanálem, záchytnou hrázkou a suchým poldrem, bylo podchycení přívalových srážek z území položeného nad zástavbou části obce Dolany a jejich bezpečné převedení pod zastavěné území.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak nám evropské fondy pomáhají lépe hospodařit s vodou:

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 737 658,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 792 965,00 Kč
 
Celková částka: 5 530 623,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena