Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně ozelenění

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Státní pozemkový úřad - pracoviště Česká Lípa
Registrační číslo: 18/000/0431b/451/000218
Zahájení projektu: 29.3.2019
Ukončení projektu: 12.11.2018
Stav projektu: Dokončený

Informace o projektu: Cílem projektu byla výstavba polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zbyny. Povrch stávajících komunikací byl před realizací projektu nesoudržný a prašný. V rámci výstavby došlo k vybudování cest, které svou konstrukcí a parametry odpovídají předpokládanému dopravnímu zatížení. Projekt přispěl k prostupnosti krajiny v dané lokalitě. V rámci projektu bylo provedeno také vysázení vegetačního doprovodu (230 kusů různých druhů stromů) s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Výše dotace EU: 11 871 031,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 110 851,00 Kč
 
Celková částka: 22 981 882,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena