Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Státní pozemkový úřad - pracoviště Děčín
Registrační číslo: 18/000/0431b/342/000005
Zahájení projektu: 25.2.2019
Ukončení projektu: 12.7.2018
Stav projektu: Dokončený

Jedná se o novostavbu suché retenční nádrže, jejíž výstavbou došlo ke zvýšení stupně ochrany obce před povodňovými situacemi, které se zde vyskytují po přívalových i dlouhotrvajících deštích. Dvacetiletý průtok v profilu hráze se transformuje na odtoku na dvouletý povodňový průtok. Z hlediska povodní je suchá retenční nádrž navržena na bezpečný provoz i při stoletém povodňovém průtoku. Projekt navrátil do krajiny přirozené vodní plochy a zvýšil biodiverzitu, zlepšil vodohospodářské poměry a brání ničivým protipovodňovým rozlivům. Zároveň celkově zvýšil ekologickou stabilitu v dotčené lokalitě.
 

Výše dotace EU: 2 131 222,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 174 279,00 Kč
 
Celková částka: 4 305 501,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena