Centrum agroturistiky Lípa

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělská akciová společnost Lípa
Registrační číslo: 19/008/0642a/563/000157
Zahájení projektu: 28. 10. 2019
Ukončení projektu: 29. 1. 2021

Informace o projektu

Žadatelem je Zemědělská akciová společnost Lípa, jež obhospodařuje 958 ha zemědělské půdy, z toho 800 ha orné půdy, a zabývá se chovem dojného skotu plemene holštýn. Cílem projektu bylo vytvořit centrum agroturistiky zaměřené zejména na sportovní vyžití v jezdeckém sportu, jehož součástí je ubytovací zařízení pro zájemce o agroturistiku. Ubytování vzniklo ve stávajícím objektu historické vily, která nebyla dlouhodobě využívána. Projekt řešil vybudování a vybavení pokojů pro hosty, zpevnění plochy okolo ubytovacího zařízení včetně oplocení a ozelenění aj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 717 542,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 565 112,00 Kč
 
Celková částka: 3 282 654,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena