Pořízení HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000288
Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Informace o projektu

Jedná se o dodávku proprietárního HW a SW pro primární a záložní prostředí MS2014+ a M2021+.Dodávka bude obsahovat databázové servery, zálohovací servery, šifrování a potřebné SW licence. Součástí dodávky bude implementace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 132 685 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 23 415 000,00 Kč
 
Celková částka: 156 100 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena