Obnova technické podpory k SW a HW licencím

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000051
Zahájení projektu: 1. 8. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2018

Informace o projektu

Základním cílem projektu je zajištění technické podpory výrobců ke specifikovaným licencím softwarových a hardwarových produktů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 125 970 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 230 000,00 Kč
 
Celková částka: 148 200 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena