Navazující aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000061
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu jsou aktivity navazující na činnosti realizované v rámci projektů OPTP 2007-2013: Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR a Realizace záložního pracoviště - varianta do kříže pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezený výkon. Podpory SW i servisní podpory HW je potřeba nadále udržovat do předpokládaného ukončení / uzavření programového období 2007-2013.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 224 882,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 863 214,58 Kč
 
Celková částka: 39 088 097,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena