Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru V.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000172
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Téma projektu:

Informace o projektu

Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro udržitelnost provozu systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centra), na které je provozován jednotný monitorovací systém IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programy programového období 2007-2013 a plnohodnotného záložního pracoviště pro aplikaci MSC2007.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 053 484,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 656 497,35 Kč
 
Celková částka: 17 709 982,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena