Aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000180
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu jsou aktivity navazující na činnosti realizované v rámci projektu OPTP Navazující aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR, reg. číslo projektu CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000061.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 169 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 265 250,00 Kč
 
Celková částka: 28 435 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena