Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000088
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění řízení a výkon funkce Zprostředkujícího subjektu Integrované teritoriální investice Ústecko-chomutovské aglomerace (dále jen ITI) v rámci nositele ITI, tj. Statutárního města Ústí nad Labem prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem. Projekt cílí zejména na personální a administrativní podporu Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI, které je zřízeno v působnosti primátora/ky Magistrátu města Ústí nad Labem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 091 789,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 369 139,31 Kč
 
Celková částka: 2 460 929,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena