Zprostředkující subjekt ITI

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000082
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018

Informace o projektu

Brněnská metropolitní oblast bude v novém programovém období 2014-2020 aktivně využívat nový územní nástroj ITI. Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI je existence Integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti a výkon funkce zprostředkujícího subjektu u nositele integrované strategie. Statutární město Brno bude tedy v přenesené působnosti zajišťovat výkon zprostředkujícího subjektu ITI. Tyto nové, dosud neřešené kompetence vyžadují doplnění personálních kapacit ve výši celkem 4 úvazků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 368 181,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 947 326,20 Kč
 
Celková částka: 6 315 508,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena