Zajištění účasti zaměstnanců implementujících DoP na zahraničních a tuzemských pracovních cestách

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000010
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2018

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění účasti zaměstnanců NOK na seminářích, konferencích, workshopech a jednáních v ČR a v zahraničí. Dále na zajištění pobytu vybraných zaměstnanců MMR v Bruselu. Náklady budou pokrývat veškeré cestovní výdaje spojené s tuzemskými i zahraničními pracovními cestami (stravné, cestovné, kapesné, mimořádné výdaje - např. taxi, místní doprava, ubytování, zákl. pojištění, registrační poplatky).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 289 059,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 639 245,80 Kč
 
Celková částka: 10 928 305,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena