Zajištění řídící činnosti OPTP 2015-2021

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000016
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění koordinační a řídicí činnosti řídicího orgánu OPTP. Zahrnuje v sobě aktivity týkající se organizačního a technického zajištění konání pracovních jednání na všech úrovních, evaluační činnosti OPTP, zajištění překladatelských, konzultačních, právních a evaluačních služeb. Dále pak zajištění pracovních cest pracovníků ŘO OPTP, zajištění IT vybavení pro pracovníky ŘO OPTP, pořízení osobního automobilu pro potřeby kontrol na místě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 715 454,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 243 903,72 Kč
 
Celková částka: 14 959 358,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena