Zajištění publicity ESI fondů

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000047
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2018

Informace o projektu

Projekt Zajištění publicity ESI fondů umožní průběžnou informovanost široké i odborné veřejnosti o ESI fondech. Do projektu tak bude spadat financování základních informačních nástrojů jakými je webový portál www.dotaceEU.cz, publikační činnost, konference a akce pro širokou veřejnost, soutěže, ale také pracovní cesty spojené s publicitními aktivitami a případná podpora metodického prostředí v oblasti publicity.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 279 672,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 990 530,47 Kč
 
Celková částka: 33 270 203,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena