Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000007
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Informace o projektu

Zajištění kapacit pro řádné fungování Úřadu regionální rady regionu soudržnosti SČ při ukončování programu v letech 2016 a 2017. Bude se jednat zejména o zabezpečení dostatečné personální kapacity a dalších provozních výdajů pro chod ÚRR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 67 302 956,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 876 992,40 Kč
 
Celková částka: 79 179 949,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena