Zajištění fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH SEZ

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Úřad vlády České republiky
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000057
Zahájení projektu: 16. 3. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2019

Informace o projektu

V zájmu efektivní podpory realizace Dohody o partnerství a operačních programů financovaných z ESIF 2014-2020 bude oddělení vyhodnocovat provázanost se Strategií Evropa 2020 a NPR, zajišťovat podklady a odborná stanoviska pro předsedu Rady ESIF (předsedu vlády) a tajemníka Rady ESIF (ST pro evropské záležitosti). K dosažení všech definovaných cílů a úkolů budou pak z předkládaného projektu (cíl podpory) hrazeny především mzdové náklady pro zaměstnance a další s tím související výdaje projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 269 700,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 812 300,00 Kč
 
Celková částka: 12 082 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena