Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000031
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2017

Informace o projektu

Zajištění chodu Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK), zejména činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK JMK a jejích pracovních skupin (PS), příprava odborných podkladů pro zasedání RSK JMK a PS, zpracování regionálního akčního plánu na základě absorpční kapacity území kraje, zpracování studií a analýz v území Jihomoravského kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 673 562,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 471 805,10 Kč
 
Celková částka: 3 145 367,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena