Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období prosinec 2015 až prosinec 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo financí
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000012
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Informace o projektu

Náplní projektu jsou platby výdajů na tarifní platy zaměstnanců PCO, dále zavedení pravidelných stabilizačních finančních příspěvků na bázi navýšení osobního příplatku a odměny pro zaměstnance zapojené do implementace ESIF. Projekt je nutné realizovat z důvodu zajištění a stabilizování kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců PCO. Projekt je zpracován pro 55funkčních míst a jedno DPČ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 73 069 225,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 894 569,28 Kč
 
Celková částka: 85 963 795,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena