Vybavení ICT pro pracovníky implementující DoP

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000035
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

V rámci projektu bude nakoupeno ICT vybavení - informační a komunikační technika, pro zaměstnance MMR/státní úředníky, kteří se podílejí na implementaci Dohody o Partnerství. Tato ICT je nezbytná pro zajištění jejich administrativních, metodických a kontrolních činností, nutných ke splnění strategických cílů Dohody o Partnerství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 489 641,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 615 819,12 Kč
 
Celková částka: 4 105 461,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena