Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje IV

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Plzeňský kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000301
Zahájení projektu: 1. 2. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Projekt je zaměřen především na financování mzdových nákladů pracovníků sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje ( dále jen RSK PK), který organizačně a administrativně zabezpečuje činnost RSK PK a jí zřízených pracovních skupin. Aktivity vykonávané v rámci projektu vycházejí z rolí, které jsou regionální stálé konferenci určeny Dohodou o partnerství a Národním dokumentem k územní dimenzi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 805 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 495 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 300 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena