Řízení strategie ITI Plzeň - nositel

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000062
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2017

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti v rámci nositele strategie, kterým je statutární město Plzeň prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 123 286,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 727 638,73 Kč
 
Celková částka: 4 850 925,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena