Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000093
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Projekt s názvem Režijní náklady Centra v rámci OPTP na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 je rozvržen do jedné roční etapy a čtyř půlročních. Zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také "Centrum"). Režijní výdaje se týkají centrály v Praze a dále poboček v Hradci Králové, Brně, Olomouci, Chomutově, Písku a Ostravě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 359 977,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 887 054,93 Kč
 
Celková částka: 59 247 033,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena