Regionální stálá konference Pardubického kraje III

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000213
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021

Informace o projektu

V rámci projektu bude zajištěna činnost a pers. obsazení sekretariátu Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk). Aktivity projektu zabezpečují činnost a jednání samotné RSK Pk a jejích prac. skupin, tvorbu a monitorování Reg. akčního plánu Pk, pořízení analýz potřebných při zajišťování potřeb v území, monit. absorpční kapacity území Pk, provoz web. stránek www.rozvoj-pk.cz a databáze projekt. záměrů a poskytování informací o dot. možnostech subjektům na území Pk formou seminářů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 284 354,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 579 592,03 Kč
 
Celková částka: 3 863 947,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena