Regionální stálá konference Libereckého kraje III

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2021

Informace o projektu

Cílem projektu je naplnění role Regionální stálé konference Libereckého kraje (dále jen "RSK") na území kraje - role komunikační, iniciační, monitorovací a informační. Hlavní aktivitou je zajištění chodu RSK. Jedná se zejména o činnost sekretariátu, tedy personální a materiální zajištění pro řízení a administraci projektu, zajištění zasedání RSK, zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje, příprava odborných podkladů a analýz.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 333 300,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 764 700,00 Kč
 
Celková částka: 5 098 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena