Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum investic, rozvoje a inovací
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000070
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2018

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zajištění chodu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK), což má na starosti sekretariát RSK. Aktivity sekretariátu RSK jsou zaměřeny zejména na zajištění činnosti a chodu RSK a jim zřízených pracovních skupin po administrativní, organizační a koordinační stránce. Cílovou skupinou projektu jsou především pracovníci sekretariátu RSK. Žadatelem projektu je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje - Centrum investic, rozvoje a inovací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 256 113,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 574 608,21 Kč
 
Celková částka: 3 830 721,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena