Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV.

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum investic, rozvoje a inovací
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000300
Zahájení projektu: 1. 2. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Účelem projektu je zajištění chodu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) na období 02/2022-12/2023. Chod zajištuje sekretariát RSK KHK. Aktivity sekretariátu RSK KHK jsou zaměřeny na zajištění činnosti a chodu samotné RSK a pracovních skupin po administrativní, organizační a koordinační stránce. Cílovou skupinou jsou především pracovníci sekretariátu RSK KHK. Žadatelem projektu je Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 158 159,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 733 792,88 Kč
 
Celková částka: 4 891 952,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena